Wat is en doet buro Natuur + Water?

buro Natuur + Water (bN+W) is in 2005 opgericht door Nicolien van der Fluit. Uitgangspunten van bN+W zijn: snelle inzetbaarheid, flexibeliteit en slagvaardigheid. bN+W werkt voor overheden, natuurorganisaties, partikulieren en bedrijven. Er is vooral veel kennis aanwezig over natte natuur, zoals in laagveenmoerasgebieden als in en rond beken en rivieren. Daarnaast is het buro vaak ingehuurd om leiding te geven aan projekten en programma’s waarin natuur, water, waterberging, landbouw en rekreatie een belangrijke rol speelden. Door de uitgevoerde opdrachten is ook veel ervaring opgedaan met beekherstel, hoogveenherstel, randvoorwaarden en wensen vanuit de landbouw,  grensoverschrijdende projekten, ruimtelijke ordening, en het Europese natuur- en waterbeleid. bN+W is gespecialiseerd in gebiedsprocessen en het vinden van oplossingen voor komplexe opgaven in het landelijk gebied samen met alle betrokken partijen.

Natuur
natuur

Voorbeelden: Bargerveen (hoogveenontwikkeling in de nabijheid van  akkerbouwgebied), de Boezem van Noordwest-Overijssel (herstel en uitbreiding van laagveen moerasgebied, rekening houdend met o.a. landbouw en veiligheid) en waterverbetering in de landbouwpolders Scheerwolde (rekening houdend met Natura-2000 gebieden).

lees meer…>

Riet
rietlandbeheer

Natuurbewheer en rietlandbeheer gaan met name in laagveenmoerasgebieden hand in hand. bN+W heeft meerdere opdrachten uitgevoerd rond rietlandbeheer en de rol die de riettelers en rietverenigingen kunnen spelen bij het realiseren van natuurdoelen van de terreinbeheerders en de rijksoverheid.

lees meer…>

Water
water

bN+W houdt zich veel bezig met water. Vaak maakt het waterbelang onderdeel uit van integrale projekten. Bijvoorbeeld  beekherstel, landbouw en waterberging. Of verbetering van de waterhuishouding in landbouwgebieden die liggen naast bestaande natuur met een ontwikkelingsopgave.

lees meer…>